Bokomtaler

Utdanning,
Hausmanns gt. 17
PB 9191 Grønland,
0134 Oslo.

Tlf. +47 24 14 20 00
redaksjonen@utdanningsnytt.no

Ansvarlig redaktør:
Knut Hovland

Nettredaktør:
Paal M. Svendsen

Utgiver:
Utdanningsforbundet

Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. © Utdanning.
Utdanning er medlem i
Den Norske Fagpresses Forening , og arbeider etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Utdanning i sosiale medier:

facebook.com/utdanningsnytt

twitter.com/utdanningsnytt

 

Tidsskriftene som eblad


 

 

 

 

 

 

Hva sier du, Jens Stoltenberg?
Når pensjonistene ikke får den samme reallønnsvekst som yrkesaktive, er det forskjellsbehandling.

I mer enn 40 år har jeg vært medlem i partiet ditt. Og i mer enn 40 år har jeg og min arbeidsgiver betalt inn trygdeavgift for å sikre alderdommen. Jeg, og mange med meg, var særdeles glade da folketrygden ble innført i 1967. Den skulle sikre oss 2/3 av lønnen når vi ble pensjonister. I dag får vi 51 % fra folketrygden. Folketrygdfondet vokste kraftig fra starten. Men i 1976 konfiskerte dere disse midlene som skulle sikre vår framtid. De gikk rett inn i statskassen og forsvant. Nå sier dere at en eldrebølge koster så mye og de eldre når høyere alder. Visste dere ikke det i 1976? Det våre arbeidsgivere og vi selv som yrkesaktive har betalt inn til folketrygden, skulle blitt et fond der hver enkelt av oss har en pensjonsbeholdning på mer enn 9 millioner kroner. Det vil ta 48 pensjonsår å få brukt opp hele beløpet for hver enkelt. Folketrygdfondet ville aldri bli tomt.

I 80-årene og fram til i dag er våre pensjoner redusert i forhold lønnsveksten. Og de siste 4 årene har følgende skjedd:
1. Fra 2009 ble pensjonen avkortet for dem som hadde mer enn 318 000 kroner i årlig pensjon, for at de med liten pensjon skulle få større tillegg. Det ble gjort til et pensjonistansvar å gi minstepensjonistene et løft. Det burde være et samfunnsansvar.
2. Fra 2010 ble minstefradraget for pensjonister kraftig redusert i forhold til yrkesaktive. Fra 2013: Mistefradraget er hevet fra 38 % til 40 % for yrkesaktive. Pensjonistene står fast på 26 %. Dere tok ikke hensyn til aldersrelaterte utgifter..
3. Fra 2011 ble særfradraget for alder på kr 19 386 fjernet. Samtidig ble det gjort vedtak om at pensjonene skulle underreguleres med 0,75 % i forhold til lønnsutviklingen for yrkesaktive. De som lever lengst, blir minstepensjonister.
4. Fra 2012 ble avgiften til helsedelen av folketrygden øket fra 3 % til 4,7 % for pensjonistene. Argument i Stortingsprop: ”Pensjonistene har god betalingsevne”.
5. Fra 2013: Skattefradrag for store sykdomsutgifter fjernet.
6. Det stopper ikke der. Det er ventet at avgiften til helsedelen i 2014 skal øke med ytterligere med 3,1 % , fra 4,7 til 7,8 %. Vi regner med at dette vil framgå av statsbudsjettet for 2014 som legges fram 3 uker etter valget 2013. (Se Agnes Bergo i Pengedoktoren AS – Aftenbladet 7.juni 2011). Avgiftstrykket skal øke.

Kan du forstå, statsminister, at vi som er pensjonister og som hele vårt yrkesaktive liv har trodd på en verdig pensjonsalder, er skuffet? Nå føler vi at vi er en belastning i samfunnet. Vi blir for mange og vi blir for gamle. Den Verdighetsgarantien dere vedtok 12.nov 2010, står i sterk kontrast til den verdigheten vi pensjonister opplever.

Kan du forstå at jeg 9. september ikke kommer til å stemme på mitt parti. Jeg har bestemt meg. Jeg følger flokken av andre som gjør det samme. Jeg tror ikke at jeg oppnår noe ved å stemme på et parti som nå er i opposisjon, men jeg har bare en mulighet til å protestere. Derfor. Alle partier skal vite at 1 million pensjonister bare kan bruke stemmeseddelen til å protestere med. Hovedorganisasjonene gjør ingen ting for oss pensjonister. Det er det du vet, tror jeg.
Det dere har gjort med pensjonene våre, er trolig ulovlig. Dere behandler ikke samfunnsborgerne likt. Hva tror du EFTA Surveillance Autority (ESA) vil gjøre med saken om den blir fremmet? Når pensjonistene ikke får den samme reallønnsvekst som yrkesaktive, er det en forskjellsbehandling! Det liker ikke ESA. Forskjellsbehandling er det verste ESA vet!
Godt valg, statsminister!


Med vennlig hilsen
Per Lygre


Kommentarer:
Hilsen til Per Lygre
Godt skrevet og fortalt. Det kan være mange av dagens politikere som ikke aner hvordan innbetalingene til framtidig trygd har vært. Det begynte med innbetaling på 10 % av bruttolønn i trygdeavgift (+ at arb.giver betalte det samme?. Senere ble prosentsatsen redusert. Tenk om beløpene den gangen var blitt satt i fond istedenfor å gå rett i statskassen! Da hadde man vel hatt rikelig til dagens pensjonister.

Hadde vært interessant at noen med oversikt over utviklingen kunne gitt eksakte tidspunkter for de ulike endringer i innbetalinger av trygdeavgifter skjedde. Kanskje du vet det også, herr Lygre?
Ja, dette klare eksemplet på forskjellsbehandling bør absolutt fremmes for ESA
Flott Per Lygre! Dette er klar tale. Håper du får et like klart svar fra statsminister Jens Stoltenberg. Hvis ikke ikke Jens vil svare, kanskje Erna Solberg kan, i løpet av valgkampen? Hun er vel egentlig sterkt delaktig i dette "pensjonsranet".
Hva sier du Jens.....?
Hei Per Lygre!
Still going!Du er meget klar i dine påpekninger. Så klar at jens får problemer med å svare, derfor kommer han ikke til å gjøre det heller!Han vil heller snakke om hvor farlig det er å slippe til Frp i disse europeiske krisetider og om hvor godt vi har det i Norge takket være Ap. Jeg skal ikke stemme Frp og heller ikke Ap. Du har helt rett i at vi ikke har noe annet enn stemmeseddelen å bruke for å protestere. Jens snakker om at vi eldre er en ressurs, men alle endringer han har foretatt viser at sosialøkonomen merner vi er en byrde.Jeg vet ikke hva vi har av maktmidler? Hvilket parti vil gjøre noe med denne urettferdigheten!Vår egen yrkesorganisasjon er ute av stand til å handle. Hilsen Sigrid Hageler
Hilsen til deg, Per Lygre

Det var en bra beskrevet situasjon.
Det er forferdelig å tenke på at vi er blitt en belastning for det samfunnet vi har arbeidet med verdighet i så mange år!!
Hilsen
Maria del Carmen Ladrero (lektor i spansk og musikk)

Hva sier du, JS?

Flott innlegg, helt enig !
Det var store barnekull i 1945, 46, 47 og 48.Da ble det utdannet mange lærere som nå blir pensjonister.Organisasjonen vår bør informere disse kommende pensjonistene om den urett Jens har innført med dårlige begrunnelser. Vi bør konfrontere han (AP) med dette brevet i valgbuene de setter opp.Unge "apeer" vet dette ikke.Organisasjonen bør anmelde saken til ESA!

Fullt navn:
Overskrift:
Epost:
Kommentar:
Verifikasjon:
NB! Innlegget vil ikke vises med en gang. Du får en e-post fra oss når det ligger ute.
       Vi publiserer kun innlegg som er sendt inn med fullt navn

Utdanning på Facebook

annonser annonser: